Прва меѓународна конференција на црногорски менаџери за безбедност „Безбедност – предизвици и перспективи“

Овој викенд, на 20 и 21 април, во хотел „Маестрал” во Пржно, се одржа Првата меѓународна конференција на црногорски менаџери за безбедност „Безбедност – предизвици и перспективи”, во организација на Асоцијацијата на менаџери за безбедност на Црна Гора во соработка со Асоцијацијата на менаџери за корпоративна безбедност на Југоисточна Европа (SEECSA), под покровителство на претседателот на Црна Гора Јаков Милатовиќ.

На панел дискусијата на темата “Предизвици на современата сајбер безбедност” се обрати и Бојан Петровски, директор за развој на бизнис од компанијата Еликософт. Во своето излагање, ги претстави “Актуелните сајбер безбедносни предизвици и карактеристиките на Националните Стратегии за Сајбер безбедност во Република Северна Македонија”.

Г-дин Петровски, зборуваше за стратегиите и предизвиците со кои се соочува Македонија во областа на сајбер безбедноста кои не се разликуваат од регионалните и глобалните предизвици. Тој ја наведе и растечката меѓузависност помеѓу функционалноста на националните институции од една страна и информациските и комуникациските технологии од друга страна, како и растечкиот јаз помеѓу потребата за сајбер безбедност од една страна и снабдувањето со сајбер безбедност на клучните институции од друга страна.

Како некои од соодветните начини за зашита, тој ги наведе: подобрена сајбер отпорност на јавните и приватните субјекти и националните мрежни и информациски системи преку имплементација на збир на физички, технички и административни мерки и контроли. Зборуваше и за принипот на отпорно општество на ризиците од сајбер закани преку јавни приватни партнерства и зголемена свест кај населението, минимизирање на влијанието на инцидентите со сајбер домен, како и за холистички пристап на сајбер безбедност преку превенција, навремено откривање, ублажување на последиците и справување со истите.

You might also like